Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / การประชุมครู ประจำเดือนพฤษภาคม

การประชุมครู ประจำเดือนพฤษภาคม

การประชุมครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด  ในการประชุมครูในครั้งนี้  มีการมอบของขวัญให้คุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม

Leave a Reply