Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านฟิสิกส์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านฟิสิกส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านฟิสิกส์” มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการวิทย์-คณิต ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2558

Leave a Reply