Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

Leave a Reply