Breaking News
Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / เกษียณ …สุขเกษม ส.ม.จ.ชุมพร

เกษียณ …สุขเกษม ส.ม.จ.ชุมพร

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนศรียาภัย  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

Leave a Reply