Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา   นำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

Leave a Reply