Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply