Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / พิธีวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พิธีวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และศาลเสด็จในกรมฯ ตำบลหาดทรายรี วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

Leave a Reply