Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัมผัสภาษาวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัมผัสภาษาวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัมผัสภาษาวัฒนธรรมเจ้าของภาษา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสอาเผดิมวิทยา กิจกรรมสัมผัสภาษาวัฒนธรรมเจ้าของภาษาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2560

Leave a Reply