Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  มีผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพียง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สระว่ายน้ำสอาดเผดิมวิทยา  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

Leave a Reply