Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณเผดิมชั้น 5 อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Leave a Reply