Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / อบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา

อบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณเผดิม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Leave a Reply