Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและประกวดราคา / ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง

img456

Leave a Reply