Breaking News
Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / ยินดีต้อนรับ นายเอกวุฒิ ไกรมาก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ยินดีต้อนรับ นายเอกวุฒิ ไกรมาก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply