Breaking News
Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1

Leave a Reply