Home / Saard Channel / [HD] มัทนะพาธา ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

[HD] มัทนะพาธา ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วีดีทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไ­ทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

Leave a Reply