ติว O-Net ม.3

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จัดติว O-Net ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ๋ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมคุณหญิงสอาดฯ

Leave a Reply