Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับจริง)

  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ข้อมูล ณ วันที่  18 ธันวาคม 2562

Read More »

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับชั่วคราว 4 พ.ย. 62

  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/12   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/12   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/12   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/10     ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/10   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/10

Read More »