Breaking News
Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1

Read More »

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ยินดีต้อนรับ ดร.จิตรา ลิ้มสุรัตน์ นายธีวรา มากสาขา และนางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

Read More »

Saard Minimarathon 2019

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรม “Saard Minimarathon 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More »

งานราตรีเฟื่องฟ้า 61

ด้วยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรมงานราตรีเพื่องฟ้า 61 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสกลับมาเยือนสถาบัน รำลึกพระคุณครู – อาจารย์ พบปะสังสรรค์ นันทนาการ ในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยามีอายุครบ 94 ปี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานราตรีเฟื่องฟ้าเพื่อจัดทำรูปเหมือนท่านเจ้าคุณเผดิมและคุณหญิงสอาด พร้อมสร้างอาคารประดิษฐานและปรับปรุงป้ายโรงเรียน

Read More »

อบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณเผดิม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Read More »

โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Read More »

พิธีศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พิธีศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

Read More »