Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

Saard Minimarathon 2019

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรม “Saard Minimarathon 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More »

งานราตรีเฟื่องฟ้า 61

ด้วยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรมงานราตรีเพื่องฟ้า 61 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสกลับมาเยือนสถาบัน รำลึกพระคุณครู – อาจารย์ พบปะสังสรรค์ นันทนาการ ในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยามีอายุครบ 94 ปี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานราตรีเฟื่องฟ้าเพื่อจัดทำรูปเหมือนท่านเจ้าคุณเผดิมและคุณหญิงสอาด พร้อมสร้างอาคารประดิษฐานและปรับปรุงป้ายโรงเรียน

Read More »

อบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณเผดิม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Read More »

โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Read More »

พิธีศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พิธีศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

Read More »

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม

เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Read More »

กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ พระราชทาน

กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ พระราชทาน ในวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องท่านเจ้าคุณเผดิม อาคาร 11 ชั้น 5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  มีผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพียง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สระว่ายน้ำสอาดเผดิมวิทยา  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

Read More »