Home / รอบรั้วเฟื่องฟ้า / 2. สีและสัญลักษณ์

2. สีและสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูป คบเพลิงมีรัศมีแผ่โดยรอบ โดยมีอักษร ส.อ. ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลมใต้รัศมีเปลวเพลิงและคติพจน์และ ชื่อของโรงเรียนประกอบ

Read More »