Home / ระบบสารสนเทศสำหรับครูและบุคลากร / ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

เชิญชวนคุณครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาสวมใส่ชุดผ้าไทยในวันพฤหัสบดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชิญชวนคุณครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาสวมใส่ชุดผ้าไทยในวันพฤหัสบดี

Read More »