Home / ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน / ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ฉบับชั่วคราว 4 พ.ย. 62

  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/12   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/12   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/12   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/10     ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/10   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/10

Read More »