Home / Tag Archives: วิทยาศาสตร์

Tag Archives: วิทยาศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และชุมนุมมโนราห์

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  และมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมโนราห์  เนื่องในวันราชภัฎ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Read More »

ThailandScienceChallenge

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร รอกันอยู่ใช่มั้ยหล่ะ….มาต่อกันเลย ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นทีมที่ 2 ได้แก่ “โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร“ #SaardPaderm #สอาดเผดิม #สอ #ThailandScienceChallenge #ท้าประลองวิทย์ ทีมต่อไปเป็นทีมที่ 3 ที่ผ่านเข้ารอบและเป็นทีมสุดท้ายของวันนี้ หลังสองทุ่ม มารอลุ้นกันจ้า Posted by Thailand Science Challenge on Monday, October 5, 2015

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (English Bilingual Education) ณ ห้องประชุมอาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเปิดบ้าน พว. ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

Read More »

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านฟิสิกส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านฟิสิกส์” มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการวิทย์-คณิต ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2558

Read More »

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านฟิสิกส์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านฟิสิกส์ ณ ห้องประชุทราชพฤกษ์และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดยมีนายวินัย กรานมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรียนฟิสิกส์ และวิทยากรจากโรงเรียนประชานิคม2 มาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนพี่เลี้ยงจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.6 มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตภาคใต้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

Read More »

วิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 โดยมีฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น ฐานสั่นแล้วแข็ง ฐานลูกบอกเก้งดึ่ง ฐานจรวดหรรษา ฐานสองล้องซิ่ง เป็นต้น ภาพถ่ายโดย  ธัญชมน ศรีสุบัติ

Read More »