การอบรม Google Apps โรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่น 2
[VDO] แข่งขันเชียร์ เฟื่องฟ้าเกมส์ 2014
[VTR] แนะนำโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ดาว์นโหลด Logo งาน 90 ปี สอาดเผดิมวิทยา (สีฟ้า)
ดาว์นโหลด Logo งาน 90 ปี สอาดเผดิมวิทยา (สีชมพู)
เว็บไซต์รายงานผลการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2014
เว็บไซต์รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558