[VDO] แข่งขันเชียร์ เฟื่องฟ้าเกมส์ 2014
[VTR] แนะนำโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ดาว์นโหลด Logo งาน 90 ปี สอาดเผดิมวิทยา (สีฟ้า)
ดาว์นโหลด Logo งาน 90 ปี สอาดเผดิมวิทยา (สีชมพู)
เว็บไซต์รายงานผลการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2014
เว็บไซต์รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 English Program
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 English Program
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558