ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

เฟื่องฟ้าสาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ