ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

คณะผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

นายเอกวุฒิ ไกรมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

โทรศัพท์ : 0813704859
อีเมล : akawut2510@gmail.com

นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0611765442
อีเมล : netchanok@saard.ac.th

นายกำพล ชุ่มจันทร์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ : 081-7770649
อีเมล :

นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 095-4289589
อีเมล :

นางสาววนิตชนัย ยังสุข

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

โทรศัพท์ :
อีเมล :