ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ
Play Video

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

Play Video

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา

Play Video

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS)

Play Video

แนะนำโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP

แนะนำโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

SAARD PHADERM WITTAYA SCHOOL - CHUMPHON

Play Video
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนครูและบุคลากร
0
จำนวนห้องเรียน (ม.ต้น)
0
จำนวนห้องเรียน (ม.ปลาย)

"พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุจริต"

ธมฺมญฺ จเร สุจริตํ

๙๙ ปี สอาดเผดิมวิทยา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ วันสถาปนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา