ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพีรพันธุ์ หนูแย้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายจักรพงษ์ จำเดิม

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายภวรัญชน์ เหมือนทอง

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายศิริวัฒน์ หลักแหลม

ครูผู้ช่วย

นายเก้าณรงค์ แซ่โต

ครูผู้ช่วย

นายเสรี ฉลาด

วิทยฐานะ -

นางสาวธนพร นวลสุวรรณ

ครูผู้ช่วย