ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัชดา ศรีกิ้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางศิรภัสสร พิณวานิช

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพรรณคณา มณฑิราช

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสุคันธร มณฑิราช

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวิภัทรณา พรหมมิตร

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวธีราพร นุ้ยสุข

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายอภิชาติ เมืองมูล

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวภัจณภัทร บัวพา

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจริยา ชนะพล

วิทยฐานะ -

นางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ

วิทยฐานะ -

นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง

วิทยฐานะ -

นางสาวรักษ์สุดา หอมเชื่อม

วิทยฐานะ -

นางสาววาศิณี นาคกล่อม

ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิรกานดา เดชสวัสดิ์

ครูอัตราจ้าง