ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ชื่อสถานศึกษา

  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

 • สถานที่ตั้งโรงเรียน

  196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

 • โทรศัพท์

  077-511014

 • โทรสาร

  077-511995

 • website

  www.saard.ac.th

 • email

  saard@saard.ac.th

 • ขนาด/ประเภท/ สังกัด

  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • วันสถาปนาโรงเรียน

  27 มกราคม

 • พระพุทธประจําโรงเรียน

  พระพุทธวิสุทธิคุณ