ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางณปภัช เทพดนตรี

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเกรียงไกร นครพงศ์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ ศิราสังข์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวธารทิพย์ แดงเวชงาม

ครูผู้ช่วย

นางสาวมลฤดี สินชัย

ครูอัตราจ้าง