ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

แผนผังเว็บไซต์

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ประวัติโรงเรียน
  • โครงสร้างสถานศึกษา
  • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  • คณะกรรมการสถานศึกษา
  • คณะผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
  • อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
  • เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา
  • ตราโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
  • แผนที่/อาคารสถานที่
 • กลุ่มบริหารงาน/ฝ่าย
  • กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
   • งานการเงิน
   • งานพัสดุ
   • งานนโยบายและแผนงาน
   • งานเครือข่ายข้อมูล
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
   • งานบุคลากร
  • กลุ่มบริหารทั่วไป
   • เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มบริหารวิชาการ
   • ข่าวสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   • งานวัดผล
   • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • บุคลากร
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้