ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ยินดีต้อนรับ ดร.จิตรา ลิ้มสุรัตน์ นายธีวรา มากสาขา และนางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563