ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (on site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564