ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียน ปีการศึกษา2564

เอกสารมีทั้งหมด 20 หน้า ให้คลิ๊กลูกศรเพื่อดูหน้าถัดไป