ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกก์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป