ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทั่วไป

ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทั่วไป