ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
เป็นภาษาอังกฤษ (EIS)