ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐภร สุขเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร รับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๗

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐภร สุขเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร รับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๗ ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ