ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ ภูทองกิจเจริญ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ ภูทองกิจเจริญ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล