ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ผลการสอบโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการทดสอบศักยภาพของตนเอง PRE-TEST ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4