ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีนางสาวปวริศา ทองพนัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ต่อไป

ขอแสดงความยินดีนางสาวปวริศา ทองพนัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ต่อไป