ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รับสมัคร เจ้าหน้าที่แม่บ้านทำความสอาด

ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด