ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564