ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://drive.google.com/file/d/1QjcujMy_X4uV0NaZ4g-OIlCnFBvx0FxR/view” icon=”” target=”true”]รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[/button] [button color=”pink” size=”medium” […]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://drive.google.com/file/d/1QjcujMy_X4uV0NaZ4g-OIlCnFBvx0FxR/view” icon=”” target=”true”]รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[/button] [button color=”pink” size=”medium” link=”https://drive.google.com/file/d/12ytgg3GMZPjQWlIa3VpDX0n670FeYoMe/view” icon=”” target=”true”]รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4[/button]