ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ประกวดราคาซื้อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)