ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ในการดูแลจิตใจนักเรียน เพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม และภาวะซึมเศร้า