ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชุมพร ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชุมพร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชุมพร ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย

  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย : https://drive.google.com/…/17lSMyLMjlZmxDdT25WHyLrRFnVx…
  2. กิจกรรมการแข่งขัน : https://drive.google.com/…/1dAJagWpEk7PQhUSkuJX…/view…
  3. ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/…/1kC08d7VZR27y…
  • ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินและรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการในวันประชุม
  • ประชุมคณะกรรมการการแข่งขัน : วันที่อาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด