ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รับสมัครทีมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าแข่งขัน ROV มัธยมศึกษาเกมส์