ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กิจกรรม “สุดยอดนักวิทย์ ” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ