ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องใน “สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566